BİRARADA YAŞAM
MUHARREM ATEŞOĞLU
İnsanın gelişimi üretim araçlarının gelişimine paralel gelişti. Birlikte arayan, birlikte avlanan ve birlikte toplayan insanlar artık ürünü buldukça toplumsal iş bölümleri ortaya çıktı, toplumsal iş bölümü de sınıflara kadar
GÜNDEM
HABERLER
Kavram kargaşasının panzehiri örgütlü toplumdur.
Demokrasi, insan hakları, bölgesel gelişmeler konulu panelde, konuk panelist “çarpık anlayışlarla yürütülmeye çalışılan bahsi geçen konuların, algı yönetimiyle olumlanmaya çalışıldığının altını çizdi”.
Geleneksel Bakırköy Buluşmaları devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ve Anayasa Hukuk Profesörü, İstanbul milletvekili Süheyl Batum konuğumuz oldu.
Yeşilköy`de Kahvaltı
Yeşilköy`de yapılan yürütme oluşumu içerikli kahvaltılı toplantıda biraraya gelen Bakırköy Sivil Toplum Örgütleri birlikteliği geliştirici adımlarda ortak eylem yapma kararlılığını vurguladılar.
YAZILAR
SÖĞÜŞLE(N)MEK
HAYRİ YÜCEL

İnsanlık aleminde söğüş denildiğinde, suda haşlanarak kıvam kazandırılmış, isteğe göre çeşitli baharatlarla zenginleştirilip, usulünce soğutularak yenilebilir hale getirilmiş, et çeşitleri yada bir kısım nebatat akla gelir. Tembelliğin ya da zamansızlığın hazır yemeği olarak hazırlanıp dilediğince tüketilebilir.

Kimi uzmanlarca en yararlı besin tüketimi

SORGU-(LU)-YORUM
LEDA HAMURKESEN

Biz kimiz, ne istiyoruz, ne yapıyoruz? Ne kadar güven veriyor, ne kadar güveniyoruz?
Yaşam akıp giderken hırslarımıza yenik düşerek aklımızın çelinmesine izin veriyor muyuz?
Karşılaştığımız güçlükler de nasıl bir duruş sergiliyor, fikir ayrılıklarında olgun davranabiliyor muyuz?
En önemlisi kendimize ve çevremize

Ben umudun yalancısıyım.
HAYRİ YÜCEL

İnsanlar niçin yalan söylerler? İhtiyaç duydukları için. İhtiyaçlarını nasıl karşılarlar? Yalan söyleyerek... Yalan söylenenler bunlara niye inanırlar? Çünkü yalana ihtiyaçları vardır.
Garip ama gerçek bir döngüdür yalan insan yaşamında. Rol kesilerek yapılanından tutunda, ucuz, günlük aktivasyonlara kadar, her alanda

NEDEN AKİL OLAMADIM(!)
HAYRİ YÜCEL

İtiraf ediyorum, fırsat bulamadım, fırsatçılığı da hiç kovalamadım, fırsat sunsalardı yinede kabullenmezdim, deli dolu oluşumdan herhalde, onlarda fark ettiler durumu, ben akil olamadım. Pişmanmıyım? Değilim. Geçti zamanı ama, fark edipte, şimdi teklif getirseler yine hayır derim.

Sürgit kanın akışından haz duyduğum içinmi,

KANAMAK 5
HAYRİ YÜCEL

1950’li yıllardan itibaren orta doğu ülkelerinin yerleşimindeki huzursuzluk, iç hesaplaşmalar ve sınır çatışmaları ile sürekli kanayan bir yaraya dönüştü. Bir yandan denetimli yapılar oluşturulurken, diğer yandan arap milliyetçiliğiyle ifade edilebilecek baas’çı örgütlenmeler, anti Siyonist ve anti-emperyalist tavırlar etrafında bütünleşme gayretleri içerisinde

KANAMAK 4
HAYRİ YÜCEL

İkinci dünya savaşı sırasında yeniden çizilen haritalar, yeni politikalarla kontrol altına alınıyordu. ABD’nin bu dönemde geliştirdiği Marshall, Truman ve Eisenhower doktrinleri uyarınca, bir yandan yeni sömürgecilik metotları uygulamaya koyulurken, diğer yandan stratejik alanların kontrolü işbirlikçi yönetimler yada batmayan üsler yoluyla sağlanıyordu.

NEDEN BİRARADAYIZ
Herkes ufku seyreder.
Işık huzmelerini gözlemlemek, süzüp ayrıştırmak, anlamlaştırmak ve anlatabilmek ise farklılık ister. Bu farklılık bilincin öngörüsüyle olasıdır. Sığlıktan derinliğe, derinlikten sığlığa hareketlenmeleri çözümleyebilme yetisi bilginin kılavuzluğunda gerçekleşebilir. Bu bilinç salt istatiksel birikimden ibaret değildir. İstatikseli yaşamın içerisinde objelerle bütünleştirmektir.